Hỗ trợ trực tuyến
(84) 31-3261576 0917162666
Năng lực suất khẩu
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Anh Linh chuyên suất khẩu mặt hàng chính là VÔI CỤC (QUICK LIME).
 
Sản lượng hàng tháng đạt 4000-5000 Tấn/Tháng, Tương đương khoảng 150-200 Containers 20FET.
 
Giá trị USD đạt khoảng 200.000USD - 300.000 USD/tháng.